top of page

WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI TAXI

Firmom TAXI proponujemy specjalne warunki zarządzania kierowcami, którzy wykonują przejazdy w ramach korporacji.

Gwarancja wspólnej ceny w ramach całej korporacji Taxi jest niezwykle ważna. Dotychczas gwarancją spójności cen była legalizacja taksometru wykonywana przez Urząd Miar.

Stosując kasę wirtualną, kierowca może zmieniać cennik z dowolną częstotliwością.
Aby zapewnić porządek wśród kierowców w obrębie jednej korporacji TAXI, stworzyliśmy dedykowany Panel Firmy TAXI. Dzięki niemu, Korporacja może niejako przypiąć kierowcę do siebie.
 
Aplikacja Zamiast Taksometru kierowcy, który podłączył się do danej Korporacji, stosuje wtedy cennik ustalony przez Korporację, a nie indywidualnie przez kierowcę.

GŁÓWNE KORZYŚCI
ZE STOSOWANIA
PANELU FIRMY TAXI:

spójność cen u wszystkich kierowców
 
możliwość masowej zmiany cennika
w ciągu jednej minuty
 
pełny podgląd właściciela korporacji w przejazdy wykonywane przez podłączonych kierowców z zachowaniempoufności danych

korzystanie z Panelu Firmy Taxi jest 
bezpłatne

Screen z panelu firmy taxi
bottom of page